Hva kan du gjøre selv

Det er en del ting du kan gjøre selv dersom du ønsker det. Her får du noen gode tips som vil klargjøre tankene dine og spare deg for noen utgifter.

A: To lister: Sett deg ned i fred og ro og lag to forskjellige lister. Den ene heter «Need to have». Der skriver du ned alt det du MÅ ha i det nye bygget; som feks kjøkken, stue, bad, tre soverom osv. Den andre listen heter «Want to have». Der skriver du de tingene du ØNSKER deg, men ikke er nødt til å ha. Det kan f.eks være walk in closet, skittentøysluke, hobbyrom, klatrevegg osv. Du avgjør selv hva du MÅ ha og hva du ØNSKER å ha. De to listene vil synliggjøre behovene dine og gjøre kommunikasjonen med arkitekten og andre lettere.

B: Moodboard: Et moodboard er et sted der du samler illustrasjoner og annet som inspirerer deg. Dette kan du gjøre på et ark, i en perm, eller i en mappe på datamaskinen din. Når du kommer over bilder av hus, interiør, farger og stemninger som du liker, så samler du på det i moodboardet. Moodboardet trenger ikke å se veldig fint ut, poenget er bare å tydeliggjøre for deg selv hva du liker, og deretter bruke det til å kommunisere med andre.

C: Eksisterende tegninger: Dersom du skal bygge på et allerede eksisterende hus, må det vedlegges målsatte tegninger av huset ved en søknad til kommunen. Du kan selv undersøke om det finnes eksisterende tegninger ved å kontakte kommunen.

MED DETTE UNDERLAGET ER DU KOMMET LANGT PÅ VEI I PROSESSEN

DET ER IKKE ALT DU MÅ SØKE OM

Jeg har samlet det du trenger å vite for å sette opp et hus i hagen uten å søke om tillatelse. Her får du tips om hva slags bygning du kan sette opp, avstand til naboen og generelle lover og regler. Bruk tipsene som en veiledning og les gjennom linkene for å finne noe interessant og nyttig.

1 Hva slags hus kan du sette opp? Det er ikke alle typer hus du kan sette opp uten å søke. Her er eksempler på hva du kan bygge: drivhus, lysthus, lekestue, hagebod, hønsehus, uthus, garasje, hobbyrom, sykkelbod, søppelskur, vedskjul. Dersom du har en eiendom der det står en bolig fra før, kan du sette opp en ny bygning på inntil 50m2 uten å søke om tillatelse. Det forutsetter at du følger lover og regler som gjelder for eiendommen. Den nye bygningen kan ikke være en bolig. Den kan ikke inneholde kjøkken, stue, soverom eller våtrom. Det vil si at du ikke kan sove eller bo der.

2 Mål og avstander

  • Huset kan være inntil 50 kvadratmeter
  • Det må være minimum 1 meter fra huset til nabogrensen, og minimum 1 meter til boligen din, eller annen bygning på tomten
  • Huset kan ikke ha kjeller
  • Huset kan bare ha en etasje, men kan ha et mindre oppbevaringsloft
  • Maksimal mønehøyde er 4,0 meter
  • Maksimal gesimshøyde er 3,0 meter
  • Huset må ikke plasseres over ledninger i grunnen

Gesimshøyde: Hovedregelen er at gesimshøyde er høyden til skjæringen mellom ytterveggens ytre flate og takflaten. (Punkt hvor yttervegg bryter igjennom tak) Måles fra gjennomsnittlig planert terreng.
Mønehøyde: Mønehøyde er høyden til skjæringen mellom to skrå takflater. Måles fra gjennomsnittlig planert terreng.
 
3 Måleregler fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet: Dersom du ønsker å sette deg dypere inn i målereglene, kan du finne reglene her: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/boby/grad_av_utnytting.pdf
4 Finn ut hvilke bestemmelser som gjelder for din eiendom: Før du begynner å planlegge selve huset, må du vite hvilke regler som gjelder for akkurat din eiendom. Det du skal bygge må være i samsvar med planbestemmelsene for området. Du må holde deg innenfor det som kalles tillat grad av utnytting. Det bestemmer hvor stor del av eiendommen du har lov å bygge på. Bestill et Situasjonskart og Reguleringsplan på kommunens nettside. Dersom tomten din ikke er regulert, må du kontakte kommunen direkte for å høre hva du har lov til. Spør kommunen om Kommuneplanens arealdel og Kommunedelplanen, eller finn det på nettet. Du bør også ha Kommunens parkeringsnorm. Det er mye informasjon å sette seg inn i. Derfor er det lurt å rådføre seg med kommunen for å være sikker på at du forstår reglene riktig. Om tomten din ligger i et bevaringsverdig område, MÅ du avklare med kommunen. Her er en link til en side som hjelper deg å finne ut hvor stor del av eiendommen du har lov å bygge på. http://hvorstortkandubygge.dibk.no/#/
5 Kartverkets data for din eiendom: På http://www.seeiendom.no/ finner du kartverkets data for eiendommen. Skriv inn adressen og klikk SØK. Da får du opp et kart med eiendommen markert med gult. Klikk videre på Vis mer informasjon om eiendommen. Her kan du blant annet se type bolig, eiendommens arealer og om eiendommen er registrert med kulturminner.
6 Det er du som har ansvaret: Dersom du bygger uten å søke, har du selv ansvar for at det du bygger utføres i samsvar med lover og regler; som plan- og bygningsloven, vegloven og kulturminneloven. Be kommunen hjelpe deg med å få oversikt. Du har ikke plikt til å varsle naboene, men det er alltid lurt og høflig å informere dem om planene dine.
7 Informasjonen du må gi til kommunen: Når du har satt opp et hus uten å søke, må du gi beskjed til kommunen etterpå, slik at huset kan tegnes inn i kommunens kartdata. Fyll ut dette skjemaet og send det til kommunen: http://dibk.no/globalassets/blanketter_utfyllbare/5188-melding-om-bygning-eller-tilbygg-som-er-unntatt-soknadsplikt.pdf