Om Korsveien Arkitekter

Nesoddenfirmaet Korsveien Arkitekter holder til på Svestad, på tomten som fra gammelt av heter Korsveien. Kontoret drives av sivilarkitekt Hilde Agnethe Haugen som blant annet tegner boliger, fritidshus og hagehus.

Kontoret prosjekterer for tiden et bo-kollektiv for friske eldre på en stor gård ved Glomma, og et kostnadseffektivt minihus for en familie på Nesodden. Har du en drøm om et nytt hus eller utvidelse av eksisterende, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt. Her blir du mottatt med positivitet og respekt og får mange gode, fornuftige idéer. Du får hjelp til å tegne huset ditt og til å sende inn en korrekt søknad.

mob: 930 54 541

Det er en stor glede å få være med å designe drømmeboligen til de forskjellige personene som kontakter arkitektkontoret. Korsveien Arkitekter designer bygninger i forskjellige stilarter, tilpasset stedet det skal stå.

Ta kontakt dersom du trenger arkitekthjelp.